Nautische commissie

Vaarschool van de Maze

 

 

Examens MBL-Z/CWO KbIII in najaar 2015

Beste leid(st)ers van waterscout groepen in Admiraliteit 6 van de Maze,

Ook dit najaar vinden er weer examens CWO-Kielboot3 /  MBL-Z plaats:

Theorie-examen:

op zaterdag 26 september in het groepshuis van de IJsselgroep (Van Gennepweg 5, 2911 BS Nieuwerkerk aan den IJssel). Het examen start om 10.00 uur.

Het praktijkexamen vindt plaats op zondag 4 oktober om 10.00 uur bij De Argonauten. Mochten de weersomstandigheden op die dag geen examen toelaten, dan wijken we uit naar zondag 11 oktober om 10.00 uur bij De Argonauten. Noteer bij inschrijving dus alvast beide data in je agenda!

 

Bij het examen is ons examenreglement van toepassing. Vergeet dit niet te lezen.


OPGAVE:
Kandidaten kunnen door de leiding van hun groep opgegeven worden via dit

formulier.
De inschrijving voor deze examenronde dient uiterlijk 24 september 2015 bij ons binnen te zijn. We verzoeken jullie om voor iedere inschrijving een apart formulier in te vullen!

DE KOSTEN:
Het examen MBL Z1 + CWO-KB3 kost: € 10,- per deelnemer

BETALING:
De betaling dient uiterlijk op 24 september 2015 in het bezit te zijn van de penningmeester van de admiraliteit. Geen betaling = geen examen!
De groep is verantwoordelijk voor de inschrijving en de betaling.
Inschrijven betekent betalen. Bij niet deelnemen wordt geen restitutie verleend.
IBAN NL90INGB0007045159 t.n.v. Admiraliteit van de Maze te Rotterdam.
Onder vermelding van "Examengeld KB3" + naam van de kandidaat.

LET OP:
Voor alle examens geldt dat de kandidaat geslaagd moet zijn voor het theorie-examen voordat zij/hij wordt toegelaten tot het praktijkexamen.

Namens de Nautische Commissie,

Martijn Briejer, e-mail:         examen@admiraliteitvandemaze.nl