Nautische commissie

Vaarschool van de Maze

 

 

Examens MBL-Z/CWO KbIII in voorjaar 2015

Beste leid(st)ers van waterscout groepen in Admiraliteit 6 van de Maze,

Ook dit voorjaar vinden er weer examens CWO-Kielboot3 /  MBL-Z plaats:

Theorie-examen:

op zaterdag 6 mei in het groepshuis van Maasgroep 18 (Langepad 43, Rotterdam). Inloop 10.30 uur, start examen om 11.00 uur.

Het praktijkexamen vindt plaats op zaterdag 13 juni om 11.00 uur bij Cornelis Tromp. Mochten de weersomstandigheden op die dag geen examen toelaten, dan wijken we uit naar zaterdag 20 juni om 11.00 uur bij Maasgroep 18. Noteer bij inschrijving dus alvast beide data in je agenda!

Bij het examen is ons examenreglement van toepassing. Vergeet dit niet te lezen.

OPGAVE:
Kandidaten kunnen door de leiding van hun groep opgegeven worden via dit formulier:

https://spreadsheets.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEprczQxLVMtTzl5WE0zOWx6ZzNRVUE6MQ
.
De inschrijving voor deze examenronde dient uiterlijk 4 mei 2014 bij ons binnen te zijn. We verzoeken jullie om voor iedere inschrijving een apart formulier in te vullen!

DE KOSTEN:
Het examen MBL Z1 + CWO-KB3 kost: € 10,- per deelnemer

BETALING:
De betaling dient uiterlijk op 4 mei 2014 in het bezit te zijn van de penningmeester van de admiraliteit. Geen betaling = geen examen!
De groep is verantwoordelijk voor de inschrijving en de betaling.
Inschrijven betekent betalen. Bij niet deelnemen wordt geen restitutie verleend.
IBAN NL90INGB0007045159 t.n.v. Admiraliteit van de Maze te Rotterdam.
Onder vermelding van "Examengeld KB3" + naam van de kandidaat.

LET OP:
Voor alle examens geldt dat de kandidaat geslaagd moet zijn voor het theorie-examen voordat zij/hij wordt toegelaten tot het praktijkexamen.

Namens de Nautische Commissie,

Martijn Briejer, e-mail:         examen@admiraliteitvandemaze.nl