Nautische commissie

Vaarschool van de Maze

KleinVaarbewijs2

Kennisoverdracht na VAMEX examen Groot motorschip

Het vaarbewijs voor scouting motorschepen kan alleen nog worden behaald met een vaarbewijs van de VAMEX (https://www.vamex.nl)

Inleiding

Vamex -vaarbewijs en marifoon examens-
Stichting Vamex is in Nederland de enige bevoegde instantie waar u het examen voor het vaarbewijs kunt afleggen. De examenlocaties van Vamex zijn gevestigd in vijf plaatsen in Nederland: Alkmaar, Zoetermeer, Dordrecht, Zwolle en 's Hertogenbosch. De examens worden afgenomen op werkdagen en eenmaal in de maand op de zaterdag. Het is aan u het tijdstip en de datum te bepalen. Aanmelden voor de examens kan alleen via internet bij de VAMEX.

 

Examen

Examen eisen VAMEX

Schepen van 15 tot 25 meter

Theorie examen KVB I+II (Klein Vaarbewijs 1+2)

.

Afbakening Klein Vaarbewijs 1 (KVB1)

Afbakening Klein Vaarbewijs 2 (KVB2)

 

Schepen van 25 tot 40 meter

Theorie en praktijk examen CWO Groot Motorschip = GPV (Groot Pleziervaartbewijs)

Afbakening CWO Groot Motorschip

 


Onze kennisoverdracht na VAMEX examen Groot motorschip

De route voor een kandidaat is zelfstudie en bij de VAMEX examen doen.
Deze kennisoverdracht bijeenkomsten zijn een prima hulp, aanvullend op de zelfstudie met veel praktijk situaties.
 
INHOUD
 
1.     BPR
2.     RPR
3.     KOMPAS, KOERS UITZETTEN
4.     PASSEREN EN ZUIGING, NAVIGEREN MET WIND
5.     VEILIG VAREN MET SCOUTS  EN HET SLEPEN VAN VLETTEN
6.     REDDINGSMIDDELEN
7.     MOTORKENNIS EN DEKWERKTUIGEN
8.     KENNIS SCHIP
9.     BEMANNINGSLIJST
10.  SCHEEPSPAPIEREN
11.  OMGANGSVORMEN
12.  TOPOGRAFIE
 
 
Wie kunnen deelnemen aan de bijeenkomsten kennisoverdracht ten behoeve van het varen met grote schepen?
De kennisoverdracht bijeenkomsten zijn bedoeld voor de schipper van het betreffende scouting wachtschip en zijn vervanger.
Basisopleiding: bij voorkeur in bezit van het vaarbewijs 1 en 2 plus het marifooncertificaat.
Vereist: grote mate van belangstelling, actief  deelnemen aan de  bijeenkomsten en het daadwerkelijk doen (niet zeggen maar doen) van zelfstudie.
 
Het admiraliteitsbestuur draagt zorg voor het stimuleren van de zelfstudie. Hierbij wordt gedacht de deelnemers tussen door bijeen te roepen en  doormiddel van testjes te zien of er vorderingen worden gemaakt.
 
Samenvatting:
De bijeenkomsten zijn niet gericht op het behalen van het vaarbewijs 1 en 2 maar zijn een opstap voor het praktisch varen met wachtschepen. De kennisoverdracht is gericht op het behalen van het groot pleziervaarbewijs.
 
Kennisoverdracht bijeenkomsten 2015 en 2016.

Planning:
Begin september 2015                                      : openstellen inschrijving.
Tweede week november, eerste bijeenkomst     : BPR.
Eerste week januari, tweede bijeenkomst          : Topografie en Koersen
Tweede week februari, derde bijeenkomst         : Navigatie, gedrag schipper en veilig varen met scouts.

Cursus duur: 3 avonden van in het totaal 9 uur.
Cursusprijs: gratis.
Cursuslocatie: bij de docent thuis of bij een scouting clubhuis
De cursus is ontwikkeld voor 4 tot 8 cursisten
 
Trainingsmateriaal:
·         Recente ANWB Wateralmanak 1+2
·         Binnenvaart Politiereglement BPR, 24-ste druk augustus 2014, ISBN: 978 90 6110 245 8 of een jongere versie

Voor informatie zie onze flyer Kennisoverdracht voor VAMEX examen Groot Motorschip

De kennisoverdracht wordt verzorgd door:
de heer P.C. (Piet) Meeusen  (voorheen schipper eigenaar)

Bijzondere bepaling:

De cursusprijs is gratis, dit om deelname te stimuleren.
Mocht een cursist niet opkomen dagen na aanmelding of haakt een cursist tijdens de bijeenkomsten af dan is een cursusprijs van toepassing van 50 euro.

Een verklaring vooraf dat hierin zal worden voorzien van de  penningmeester van de groep waar de cursist lid van is, is een vereiste. Immers de kosten worden gemaakt en bij afhaken heeft de overdracht geen zin gehad.

Inschrijven:
Inschrijving tot 24 september 2015 bij vaarschool@admiraliteitvandemaze.nl