Nautische commissie

Vaarschool van de MazeExamens voor CWO KB3

Voor de zelfstudie:

  1. Eisen
  2. Reglementen

Het examen voor het CWO-Certificaat Kielboot 3 (was MBL-Z1). Meestal 2 keer per jaar vindt er op een woensdag en donderdag avond een ‘spannend’ theorie examen zeilen voor junior en stafleden plaats op het Steunpunt. Voor de geslaagden vindt er verspreid over de regio bij de groepen het ‘afvaren’ plaats met de examinatoren van de commissie(CWO-beoordelingsgemachtigden) . Hetgeen wat dan behaald kan worden is een bewijs van bekwaamheid waarmee de kandidaat bij onze Admiraliteit een CWO-kielboot  3 certificaat kan aanvragen. Als de schipper van de betrokken groep een akkoordverklaring meegeeft, kan de kandidaat met zijn CWO-diploma en de akkoord verklaring van de eigen schipper bij de Rotterdamse Scout Shop zijn MBL-Z1 insigne aanschaffen.  (MBL staat voor ‘Machtiging Bootleiding’.) Deze machtiging wordt door de groep aangevraagd en door de Admiraliteit afgegeven. Bij scouting mag er geen boot uitvaren zonder dat er iemand aan boord is met een geldige MBL. Buitenboordmotor In overleg met de groepen gaan we (bij voldoende deelname) dit examen afnemen. Vlak voor het vaarseizoen wordt er een avond belegd waarop de kandidaten worden geïnstrueerd in de exameneisen voor de theorie en de praktijk. Tijdens het vaarseizoen kan er dan in de groep geoefend worden Tegen het einde van het vaarseizoen wordt er dan een theorie-examen georganiseerd en de geslaagde kandidaten worden vervolgens (bij hun eigen groep) in de praktijk geëxamineerd. Ook hiervoor heeft onze admiraliteit de CWO-beoordelingsgemachtigden in huis.