Nautische commissie

Vaarschool van de Maze

18uurs

Trainingsweekend CWO Kielboot zeilen vrijdag 29 mei t/m zondag 31 mei 2015

Er is door het Admiraliteitsbestuur geconstateerd dat de resultaten van de CWO Kb3 examens terug lopen. De admiraliteit wil de leiding van de waterscout groepen trainen opdat zij de MBL-Z/CWO Kb3 kandidaten goed kunnen voorbereiden op het examen. Het doel is kennis delen.

Dit weekend wordt door de vaarschool van de Maze georganiseerd voor jong en oud: schippers, stuurmannen, en aspirant leidinggevenden die hun niveau willen toetsen en eigenvaardigheid willen verbeteren.

De cursus in het najaar 2014 is afgeblazen en daarom is tijdens onze Admiraliteitsraad van 3 december uitgelegd waarom deze training zo noodzakelijk is. Lees meer ...

We hebben een weekend gepland waarin we allereerst de eigen zeilvaardigheid van de cursisten willen trainen. Ook zal het CWO systeem worden besproken en wordt er wat verteld over lesgeven. Tijdens het weekend zullen ook onze instructeurs/examinatoren verder worden getraind. Als cursist krijg je hier ook wat van mee, waardoor je ook het een en ander over lesgeven kan op steken.

Tijdens het weekend kan  iedereen dan eens kijken  hoe ver hij of zij is. En wat in de nabije toekomst haalbaar lijkt. De uitleg wordt niet gegeven vanuit ‘zo hoort het’ of ‘wij weten het beter’ maar uit het gezichtspunt van hoe er vanuit de CWO tegenaan wordt gekeken.
De verschillende aspecten waar we het bijvoorbeeld over gaan hebben zijn:
• Wat is in de praktijk niveau I, II en III?
• Hoe is jouw eigen niveau eigenlijk?
• Didactiek van het zeilen

Verder gaan we met z’n allen gezellig zeilen. Met wel de nadruk op gezellig! Het zeilen is waarschijnlijk bij iedereen er met de paplepel ingegoten maar gaat alles nog op de manier volgens het boekje? Hoe is de manier volgens het boekje eigenlijk? Hier willen we een stukje in oefenen. Een stukje zeilen waar je normaal jezelf de tijd niet voor gunt.

Programma vrijdagavond
Kennismaken,introductie CWO systeem...gezelligheid.

Programma zaterdagochtend en middag
Zeilen! Maximaal 2 cursisten per vlet! Beginsituatie, niveau bepaling, instructie.

Programma zaterdagavond
Informatie over jouw portfolio, stukje didactiek. Een zeilmaker aan het woord, gevolgd door gezellige barpraat!

Programma zondagmorgen
Nog een klein stukje theorie: introductie lesgeven, CWO programma opbouwen.. Daarna zeilen, niveaubepaling en evaluatie!

Voor wie is het?
Dit weekend wordt georganiseerd voor iedere leidinggevende scout die ambitie heeft om in de toekomst een volwaardig CWO instructeur te worden. Een minimale vaardigheid op CWOIII+ is dan wel een vereiste...

Hoe verder...
Na dit weekend is men nog niet er klaar mee. Om een diploma te behalen, moet nog een keer examen gevaren worden, en wellicht daarvoor nog meer oefening. Het examen varen doen we bewust niet in het weekend, om zo veel mogelijk tijd te hebben voor training. Voor hen die door willen naar zeilinstructeur is het diploma de eerste stap. Op het gebied van lesgeven moeten ook nog vaardigheden worden  getraind. Ook moet je dan een portofolio opbouwen. Als je hierin geïnteresseerd ben kunnen we kijken of we een passend traject kunnen opzetten.

Wanneer
Vrijdagavond 29 mei t/m zondagmorgen 31 mei 2015, Kralingse Plas bij de Maasgroep 18 a.b. MS Avontuur. De ingeschreven cursisten ontvangen details via email.

Deel uit en lees ook onze mooie flyer van deze training.

Aanmelden
Er is plaats voor 10 deelnemers in totaal, waarvan maximaal 2 kandidaten per groep. De inschrijving is op volgorde van aanmelding. Kandidaten dienen door de leiding van hun groep opgegeven worden via dit formulier:

https://docs.google.com/forms/d/1_2FlOHq23DMxqYD5NWEAHsdmfGKMKthD-pC3OXKT9As/viewform?usp=send_form

Kosten

De cursuskosten zijn € 50 euro per kandidaat te betalen door de deelnemende groep. Voor deze cursus is een budget beschikbaar van Scouting Academy Rijnmond zodat wij de cursus gratis kunnen aanbieden.  Hiervan worden de huur, maaltijden en CWO kosten betaald. Drankjes aan de bar zijn verder voor eigen rekening.

Inschrijving:
De inschrijving dient uiterlijk op 30 april 2015 (een maand voor de training) in het bezit te zijn van de vaarschool van de Maze.

De groep is verantwoordelijk voor de inschrijving en de kosten. Wordt na de uiterste inschrijvingsdatum afgezegd van deelname dan worden de cursuskosten verhaald op de groep.

Meer informatie: via een email naar vaarschool@admiraliteitvandemaze.nl.