Wachtschepen

Commissie wachtschepen

Bison

 

Meetbrief

In juli 2011 is er een mededeling van onze landelijke commissie wachtschepen ontvangen over een briefwisseling met de minister van Infrastructuur en Milieu over de meetbrief voor wachtschepen.

Hieruit kan worden vastgesteld dat voor de Wachtschepen, die immers niet te boek staan als binnenschepen of zeeschepen met de eigenschappen zoals hierboven vermeld, geen verplichting geldt tot het hebben van een meetbrief.

Dit geldt echter voor schepen tot 15 m3 waterverplaatsing. In tegenstelling tot eerdere berichten is er voor onze wachtschepen wel een meetbrief nodig.