Admiraliteit 6 van de Maze

Veilig varen op het water

In het kort volgen de voornaamste items waarmee dit jaar wordt gewerkt:

Beleidsplan 2013 zoals gepresenteerd op onze admiraliteitsraad van 12 mei 2013