Admiraliteit 6 van de Maze

Veilig varen op het water

Belangrijk item was de vraag wat te doen met de gelden van de Stichting Admiraliteit van de Maze.

Gelden van de Stichting Admiraliteit van de Maze.

Dit is een samenvatting van de brief met 3 bijlagen die aan de Admiraliteitsraad van dinsdag 24 juni 2014 is aangeboden om in dit omvangrijke dossier richting te geven.

De adviezen:
Mw Cleton komt tot de conclusie dat de doelstelling van de Stichting van de Admiraliteit niet strookt met de wens om het vermogen onder de waterwerkgroepen van de Admiraliteit van de Maze te verdelen.
De juridisch adviseur van Scouting Nederland komt tot de zelfde conclusie, echter de juridisch adviseur van Scouting Nederland geeft aan dat het stichtingsbestuur enige afwegingsruimte heeft en geeft het stichtingsbestuur in overweging van deze afwegingsruimte gebruik te maken.
 
Het standpunt van het Stichtingsbestuur van de Admiraliteit van de Maze:
Het bestuur van de Stichting onderschrijft de adviezen. Dit houdt in dat het bestuur van de Stichting eveneens van mening is dat de doelstelling van de Stichting  het verdelen van het vermogen onder de groepen uitsluit.
Het stichtingsbestuur heeft na rijp beraad besloten van de afwegingsruimte die de juridisch adviseur van Scouting Nederland aangeeft, gebruik te willen maken.
 
Concreet betekent dit dat:
·         Het Stichtingsbestuur het vermogen niet zal verdelen onder de waterwerkgroepen.
·         Het stichtingsbestuur wel initiatieven waarbij een beroep wordt gedaan op financieel support door de Stichting, ruimhartig zal ondersteunen op voorwaarde dat die initiatieven de koepel van waterwerkgroepen ten goede komen.
 
Recente voorbeelden van dergelijke initiatieven zijn:
het beschikbaar stellen van het startkapitaal om te komen tot het inspectiestation van de Maze ten behoeve van de periodieke inspecties van reddingvesten en de toegezegde bijdrage van de organisatie van de komende Admirade naast de bijdrage van de Regio Rond de Rotte.
 
Gevraagde beslissing:
Instemmen met het standpunt van het Stichtingsbestuur van de Stichting Admiraliteit van de Maze.
 
Stemming
Over dit onderwerp werd schriftelijk gestemd.
Ja = voorstel bestuur opvolgen
Nee = besluit vorige admiraliteitsraad geldt
 
De uitslag
10 groepen stemgerechtigd
Ja = 5
Nee = 4
Blanco = 1
 
Besluit: De Admiraliteitsraad stemt in met het voorstel van het Stichtingsbestuur van de Stichting Admiraliteit van de Maze.
 
Cornelis Tromp: calamiteitenfonds niet meer noemen. Mandaat voor deze uitgaven van € 1000 vastgesteld.

Bestuurlijk nieuws.

Michel de Groot stopt om gezondheidsredenen met zijn functie in het Admiraliteitsbestuur. Jacco Geerts, als adviseur neemt, tijdelijk de plaats in van Michel tijdens de voorjaar examens CWO KB3. Rob Serrij is door het Admiraliteitsbestuur aangezocht voor de cursus zeilinstructeur. Tijdens de Admiraliteitsraad van 3 december 2014 is Willem Hamminga gekozen als bestuurslid en als nieuwe voorzitter van de Nautische Commissie (NC) en de Vaarschool van de Maze.

Downloaden van het beleidsplan 2014-2015