Admiraliteit 6 van de Maze

Veilig varen op het water

Tijdens onze Admiraliteitsraad van 14 mei 2013 is afgesproken een uitgewerkte versie van de presentatie van het beleidsplan 2013 te realiseren. Dit is het beleidsplan 2014-2015 geworden dat in september 2013 is samengesteld. Dit beleidsplan is aan onze groepen verstuurd op dinsdag 1 oktober 2013. Dit beleidsplan wordt geagendeerd ter bespreking en besluitvorming voor de Admiraliteitsraad op dinsdag 12 november 2013.

Ons beleidsplan 2014-2015 in het kort:

Downloaden van het beleidsplan 2014-2015