Admiraliteit 6 van de Maze

Veilig varen op het water

inveiligehanden

Hoe maak ik mijn groep veilig?

Stap 1 Zet het onderwerp op de agenda
Stap 2 Stel omgangsregels vast
Stap 3 Voer een gedragscode in
Stap 4 Maak een risicoanalyse
Stap 5 Stel een vertrouwenspersoon aan
Stap 6 Voer een zorgvuldig aanstellingsbeleid
Stap 7 Maak een meldprotocol
Stap 8 Pas het huishoudelijk reglement en de statuten aan
Stap 9 Zorg voor training van de vrijwilligers
Stap 10 Veilige omgeving creëren (en behouden)
Stap 11 Haak aan bij het gezamenlijk tuchtrecht
Stap 12 Doe mee met het registratiesysteem
Stap 13 Informeer alle betrokkenen over het ontwikkelde preventiebeleid

Meer informatie?
Download de toolkit van het NOV