Admiraliteit 6 van de Maze

Veilig varen op het water

24 uursrace 2009

Varen doe je samen

Stichting Recreatietoervaart Nederland (SRN) is al enige jaren bezig met het bevorderen van het veilig varen op het water. Laat dit nu ook het doel zijn van onze Admiraliteit! Vandaar dat wij deze site graag aanbevelen.

Varen doe je samen is bekend geworden door de 'knooppunten boekjes' die op deze site zijn te downloaden. Er zijn naast de Knooppuntenboekjes ook diverse folders over ‘veilig varen’ gemaakt. Voorbeelden: ‘Veilig het water op’, 'Tips voor de roeiers en kanoërs', ‘Spelregels voor een veilige snelle vaart’ en ‘Veiligheid aan boord’. De eerstgenoemde folder geeft kort en bondig handige tips en de meest belangrijke verkeersregels op het water. In 2012 verschijnt de handige folder ‘Het blauwe bord’. Met uitleg hoe je op de stromende rivieren grote schepen die de verkeerde wal varen moet passeren (stuurboord op stuurboord passeren). De regels in het Binnenvaartpolitiereglement (BPR) en het Rijnvaartpolitiereglement (RPR) worden toegelicht.

Vanaf half mei is bij een groot aantal watersportverenigingen, havens en verhuurbedrijven de folder ”Veilig het water op!“ verkrijgbaar. Hierin staan veiligheidstips voor de beroeps- en recreatievaart en zijn de belangrijkste vaarregels kort en bondig op een rij gezet.  Nieuw in 2011 is de inleg flyer die wijst op de risico’s van zwemmen in de vaarweg. Ook langs de vaarweg wordt de campagne zichtbaar: langs drukbevaren routes, waar beroeps- en recreatieschippers vaak letterlijk in elkaars vaarwater zitten, zijn wederom billboards geplaatst. Folders zijn ook op te vragen via de gratis informatielijn van Rijkswaterstaat 0800-8002 of via www.varendoejesamen.nl