Admiraliteit 6 van de Maze

Veilig varen op het water

 bergseplas

Wat deed de Admiraliteit in 2012 en wat zijn de plannen voor 2014?

Tijdens de Admiraliteitsraad van 14 mei 2013 zijn ook de plannen voor 2014 van het bestuur ingediend. Er zijn teleurstellingen maar ook uitdagingen. Met het resultaat dat er veel ervaring is opgedaan om ook in de toekomst slagvaardig en vernieuwend te kunnen optreden. Vernieuwing is hard nodig omdat om ons heen ook alles veranderd. In de najaarsvergadering gaan we van diverse onderwerpen voorstellen agenderen uit dit plan.

Lees met ons mee, het beleidsplan