Admiraliteit 6 van de Maze

Veilig varen op het water

onderhoud

In de zomermaanden (na de Admiraliteitsraad van 8 mei 2012) is er aan deze site onderhoud verricht. Dit is afgerond op 18-06-2012.

Belangrijkste wijziging is het verplaatsen van de site vanaf de tijdelijke locatie http://wkamp.com/admi6 naar de definitieve locatie http://admiraliteitvandemaze.nl

Deze site wordt dan opgedeeld in de subsite Admirade, Ledenactiviteiten, Nautische commissie, RZW, Technische commissie en Wachtschepen. Hierdoor wordt het mogelijk aparte FTP accounts per subsite te kunnen instellen.