Admiraliteit 6 van de Maze

Veilig varen op het water

Willem 2003

Willem Kamp, secretaris

email willem.kamp@admiraliteitvandemaze.nl
telefoon 010-4357378
mobiele telefoon 06-40947205

De secretaris organiseert bestuursvergaderingen en de admiraliteitsraad. Verzorgt de uitnodigingen hiervoor en maakt notulen van de vergaderingen.

Tot de andere taken behoren de postbus, de email bak, de fotosite en de website van de admiraliteit.

Samen met de voorzitter beantwoorden van vragen van de waterwerkgroepen.