Admiraliteit 6 van de Maze

Veilig varen op het water

xander 2003

Xander Angenent, penningmeester

email penningmeester@admiraliteitvandemaze.nl
telefoon 010-2181286
mobiele telefoon 06-53960991

De penningmeester beheert de gelden van de Admiraliteit van de Maze en de Stichting Admiraliteit van de Maze.

Tot deze taak behoren het opstellen van de jaarbegroting en het financieel jaarverslag. Deze stukken worden door het bestuur vastgesteld en aangeboden aan de kas commissie van de admiraliteitsraad.

De penningmeester is gehouden aan afspraken t.o.v. het bestuur van de regio. Deze afspraken zijn vast gelegd in een convenant uit 2007 met het regiobestuur Rond de Rotte.

Het ontvangen van bijdragen van kandidaten van cursussen en deelnamegelden voor evenementen. Het doorgeven van de financiële status aan de organisatoren.

Het budgetteren van het bestuur, de commissies en activiteiten van de admiraliteit.

Het uitbetalen van declaraties. In de regel worden de gelden eerst voorgeschoten en daarna gedeclareerd.