Admiraliteit 6 van de Maze

Veilig varen op het water

RZW 2003

Samenstelling bestuur

Hans Nijman voorzitter
vacant secretaris
Willem Kamp bestuurslid
Xander Angenent penningmeester
vacant vertegenwoordiger van de admiraliteit in het regiobestuur Rond de Rotte
vacant bestuurslid, ondersteuning NC
Raju van Kan bestuurslid, medewerker communicatie
   

totaal 7 leden, dient een oneven aantal te zijn