Admiraliteit 6 van de Maze

Veilig varen op het water

vletten op de maas 2006

De Stichting Admiraliteit van de Maze

Het zal duidelijk zijn dat een organisatie als de Admiraliteit een degelijk financieel beleid dient te voeren, zeker als bij sommige van de opgelegde taken redelijk grote financiële risico's worden gelopen. Ieder jaar wordt er dan ook een begroting opgesteld en wordt de tering naar de nering gezet. De belangrijkste bron van inkomsten is de bijdrage van de regio Rond de Rotte. Zij betalen ons voor het werk dat wij ten behoeve van het waterwerk verrichten.
Daarnaast heeft de admiraliteit een bescheiden inkomsten bron uit de verkoop van de CWO-diploma's en de examengelden en tracht dreigende tekorten te dichten door kostenbesparende maatregelen en sponsoring. Het doel is om te trachten een bescheiden financiële reserve op te bouwen ten einde ingedekt te zijn in geval van calamiteiten bij de organisatie van grote activiteiten of tegenvallende kosten. Je moet er niet aan denken dat bij het examineren een beoordelingsfout wordt gemaakt zodat een scheepvaart ongeluk ontstaat. Afgezien van de persoonlijke schade dekt de SN verzekering niet alle kosten en is er een buffer nodig om de klap op te vangen. 

De admiraliteit heeft de stichting als rechtsvorm. De statuten van deze stichting leggen de "macht" bij de leiding van de groepen. Zij controleren de boeken, met de kascommissie tijdens de admiraliteitsraad, en bepalen het beleid.

Het bestuur van de Admiraliteit is tevens het bestuur van de Stichting Admiraliteit van de Maze.

bankrekening 1617029 t.n.v. Stichting Admiraliteit van de Maze